News
TrinomiaI
[13.9.2014]
New openings to Scandinavia

VäkeväCollective was selected to represent Finland in Tradition for Tomorrow festival in Iceland. The event was held in the town of Akureyri in August 20 to 23.

In mid-November the collective will head for Stockholm, Sweden, to perform in Nordic Folk Culture Congress. The congress is hosted by Stockholm University of the Arts together with Nordlek.

[13.2.2013]
Trinomia piece was awarded in the choreography contest of Kajaani Dance

In February 2013 Trinomia was awarded a shared first prize in the international choreography contest of Kajaani Dance.

Collective
VäkeväCollective was established in 2012 to work as contemporary art platform for dancers, musicians and stage designers. The collective members share a common interest in the possibilities of Finnish folklore. Their aim is to approach tradition through the means of performing arts and to establish new structures for professional activity in the field of folk art. A Finnish word Väkevä means strong or powerful. It also has another meaning, referring to folk and people.

The Väkevä dancers are educated diversely in the areas of contemporary and folk dance, choreography and pedagogy. The core of their expertise, based on pair dance and contact work, derives from strong experience in the movement material and choreographical form of Finnish folk dance. The collective funds its work partly by holding workshops and intensive courses.


VäkeväKollektiivi on vuonna 2012 perustettu yhteisö, jonka tarkoituksena on toimia eri taiteenlajeja edustavien nuorten yhteisenä toiminta-alustana. Kollektiivi koostuu esittävän taiteen ammattilaisista: tanssijoista, muusikoista sekä valo- ja äänisuunnittelijoista, joita yhdistää väkevä näkemys suomalaisen kansanperinteen mahdollisuuksista tässä päivässä. Toiminnan tavoitteena on lähestyä traditiota esittävien taiteiden kautta ja luoda rakenteita ammattimaiselle toiminnalle kansantaiteen alueella.

Kollektiivin tanssijat ovat kouluttautuneet monipuolisesti nyky- ja kansantanssin, koreografian ja pedagogiikan aloilla. Ryhmän erityisosaamista edustaa vahva pari- ja kontaktityöskentely, joka pohjaa ryhmän jäsenten pitkään kokemukseen kansantanssin liikemateriaalista ja koreografisesta muodosta. Kollektiivi rahoittaa toimintaansa osin työpaja- ja kurssimuotoisen opetustyön kautta.


Please contact
email